Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Jerzym Nowaczyku

  Do Sądu Rejonowego w Chodzieży wpłynęły, złożone w dniu 13 września 2017 r., wykazy inwentarza po Jerzym Nowaczyku (nr Pesel: 45101002098), zmarłym w dniu 24 kwietnia 2017 r., a ostatnio zamieszkałym 64-800 Chodzież, ul. Wierzbowa 11B/17. Ze złożonymi wykazami inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Piotrze Potucha

  Do Sądu Rejonowego w Chodzieży wpłynął, złożony w dniu 18 września 2017 r., wykaz inwentarza po Piotrze Potucha (nr Pesel: 63060205512), zmarłym w dniu 8 marca 2017 r., a ostatnio zamieszkałym Ujście, ul. Spokojna 4/1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Edmundzie Janie Nowaku

  Sąd Rejonowy w Chodzieży - Wydział I Cywilny ogłasza, że w sprawie I Ns 298/17 złożono wykaz inwentarza spadkowego po Edmundzie Janie Nowaku (PESEL: 41072001856) zmarłym w dniu 27.04.2017r.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Eugeniuszu Wróblewskim

  Do Sądu Rejonowego w Chodzieży wpłynęły zlożone w dniu 4 lipca 2017r. wykazy inwentarza po Eugeniuszu Wróblewskim (nr Pesel: 60073104359), zmarłym W dniu 30 września 2016r., a ostatnio zamieszkałym 64-800 Chodzież, ul. Jana Kilińskiego 8/6. Ze złożonymi wykazami inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

  Czytajwięcejo:
 • odpis postanowienia w sprawie I NS 255/17

  Sąd Rejonowy w Chodzieży I Wydział Cywilny
  w następującym składzie:          Przewodniczący: SSR Krystian Marchwiak
  po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2017 roku
  na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Ujście o sporządzenie spisu inwentarza postanawia:

  1. Sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego po Jacku Kiepel, synu Michała i Leokadii, zmarłym 7 września 2013 roku, ostatnio zamieszkałym w Łukach Ujskich, przy czym czynność tę zleca Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Chodzieży,
  2. Zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza na stronie internetowej Sądu oraz tablicy ogłoszeń Sądu.
  Czytajwięcejo:
 • ogłoszenie w sprawie I Ns 637/16 o uznanie za zmarłego Karola Kurzajczyk

  Przed Sądem Rejonowym w Chodzieży - I Wydziałem Cywilnym w sprawie I Ns 637/16 toczy się sprawa z wniosku Anny Kurzajczyk (adres 64-810 Kaczory ul. Sportowa 8) o uznanie za zmarłego Karola Kurzajczyk, urodzonego w dniu 11 marca 1985r., syna Tadeusza i Anny małżonków Kurzajczyk

  Czytajwięcejo:
 • ogłoszenie - postanowienie w sprawie I Ns 794/16

  sygn.akt I Ns 794/16

  o rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2017 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Włodzimierza Władysława Mendyka o zezwolenie na złożenie pieniędzy do depozytu sądowego postanawia

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Zbigniewie Józefie Tabat

  Do Sądu Rejonowego W Chodzieży wpłynęły złożone W dniu 12 czerwca 2017 r. wykazy inwentarza po Zbigniewie Józefie Tabat (nr Pesel: 41122503608), zmarłym w dniu 5 maja 2017 r., a ostatnio zamieszkałym 64-800 Chodzież, Kierzkowice 2/4

  Czytajwięcejo:
 • ogłoszenie w sprawie stwierdzenia na rzecz Skarbu Państwa zasiedzenia nieruchomości

  Przed Sądem Rejonowym W Chodzieży I Wydziałem Cywilnym w sprawie I Ns 861/16 toczy się sprawa z wniosku Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Sarbia o stwierdzenie na rzecz Skarbu Państwa zasiedzenia nieruchomości.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Czesławie Bednarek

  Do Sądu Rejonowego W Chodzieży wpłynęły złożone W dniu 18 kwietnia 2017r. wykazy inwentarza po Czesławie Bednarek (nr Pesel: 55060210855), zmarłym W dniu 16 stycznia 2017 r., a ostatnio zamieszkałym W Chodzieży przy ul. Składowej 4A/ 11.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych