Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Konkurs nr 4/2017 na stanowisko asystenta sędziego

  Prezes Sądu Rejonowego w Chodzieży ogłasza konkurs nr 4/2017 na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego.

  Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 20.11.2017r. o godz. 9.00 w sali nr 21, w siedzibie Sądu Rejonowego w Chodzieży przy ul. Krasińskiego 10 w Chodzieży, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013r. poz. 1228).

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Jerzym Nowaczyku

  Do Sądu Rejonowego w Chodzieży wpłynęły, złożone w dniu 13 września 2017 r., wykazy inwentarza po Jerzym Nowaczyku (nr Pesel: 45101002098), zmarłym w dniu 24 kwietnia 2017 r., a ostatnio zamieszkałym 64-800 Chodzież, ul. Wierzbowa 11B/17. Ze złożonymi wykazami inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Piotrze Potucha

  Do Sądu Rejonowego w Chodzieży wpłynął, złożony w dniu 18 września 2017 r., wykaz inwentarza po Piotrze Potucha (nr Pesel: 63060205512), zmarłym w dniu 8 marca 2017 r., a ostatnio zamieszkałym Ujście, ul. Spokojna 4/1. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza. Spadkobierca, uprawniony do zachowku, lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Edmundzie Janie Nowaku

  Sąd Rejonowy w Chodzieży - Wydział I Cywilny ogłasza, że w sprawie I Ns 298/17 złożono wykaz inwentarza spadkowego po Edmundzie Janie Nowaku (PESEL: 41072001856) zmarłym w dniu 27.04.2017r.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie wykaz inwentarza spadkowego po Eugeniuszu Wróblewskim

  Do Sądu Rejonowego w Chodzieży wpłynęły zlożone w dniu 4 lipca 2017r. wykazy inwentarza po Eugeniuszu Wróblewskim (nr Pesel: 60073104359), zmarłym W dniu 30 września 2016r., a ostatnio zamieszkałym 64-800 Chodzież, ul. Jana Kilińskiego 8/6. Ze złożonymi wykazami inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

  Czytajwięcejo: